Organizatorzy

secretariat-logo Stały Sekretariat Szczytu Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla powstał w wyniku nowej i szerszej formy współpracy między Międzynarodową Fundacją Michaiła Gorbaczowa oraz Miastem Rzym w celu realizacji Światowych Szczytów Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Stały Sekretariat, z siedzibą w Rzymie, to apolityczne stowarzyszenie non-profit.Oprócz zadań związanych z organizowaniem Szczytów, Sekretariat śledzi działalność Laureatów, promując „Apel o świat bez przemocy” a także wspierając działania tych Noblistów, uczestniczących w dorocznych Szczytach, którzy występują jako mediatorzy w różnych konfliktach na świecie (Par. 3 Statutu).
FILW_PL Instytut Lecha Wałęsy  jest apolityczną organizacją pozarządową typu non-profit. Został ufundowany przez Prezydenta Lecha Wałęsę w grudniu 1995 roku i jest pierwszą fundacją prezydencką w Polsce. W ramach swojej działalności dokumentuje życie i działalność Lecha Wałęsy, kształtuje pozytywny obraz Polski i Polaków za granicą, działa na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego, tradycji niepodległościowej i solidarnościowej, propaguje zasady jawności i przejrzystości w polityce i działalności publicznej, przeciwdziała łamaniu praw człowieka i wspiera procesy demokratyzacji społeczeństw, promuje dialog międzykulturowy i międzyreligijny oraz działa na rzecz aktywizacji i edukacji młodych pokoleń.
zakochaj-sie-w-warszawie Warszawa jest stolicą Polski, kraju leżącego w sercu Europy. Jest to miasto z ponad siedemsetletnią, bogatą historią. Podczas II wojny światowej zniszczona w blisko 85% stolica odrodziła się niczym feniks z popiołów dzięki staraniom całego narodu. Po 44 latach ustroju komunistycznego to tutaj rozegrały się przełomowe wydarzenia zainicjowane przez „Solidarność”, których finałem były obrady Okrągłego Stołu, pierwsze wolne wybory i zmiany ustrojowe we wschodniej Europie.
Warszawa to miasto wolnych ludzi – niezależnych, twórczych, o różnorodnych poglądach, wywodzących się z wielu kultur i narodowości, którzy na przełomie wieków tworzyli to miasto, stawali w jego obronie i walczyli o demokrację. Dzięki temu dziś jest to miasto, w którym można wyrażać swoje poglądy, uczestniczyć w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym.